Perl Lebovits Blog


Follow My Perl Lebovits blog Why me? A stolen childhood

https://www.podomatic.com/podcasts/beealife/episodes/2023-02-12T03_38_33-08_00

Kolla här på svenska! Dec 5,22, 12 am.Pst,. Min fördelsedagspresent till alla svenskar.Gratis e-bok denna dag. Freebie December 5, 12 am PSt.Gå in på amazon.com och köp den för 0 kroch ge mig positiva recensioner. Jag har jobbat hårt med denna bok i över 8 år. Nisells fond har velat att informationen ska gå ut i Sverigehttps://www.amazon.com/Varf…/dp/B09798QD8G/ref=sr_1_5…

Varför händer det mig? : En stulen barndom (Swedish Edition)

AMAZON.COM

Varför händer det mig? : En stulen barndom (Swedish Edition)

Den lilla flickan fick ta mycket ansvar redan som fyra åring. Hennes mamma hade upplevt så mycket som hon inte orkade bära. Flickan tvingades lyssna på hemska krigshistorier från koncentrationsläger. Hennes mamma kunde in hålla emot.

Ille och hennes man Grankvist, köpta den trycka boken idag på julmarknaden.Den finns som tryckt bok på amazon.se.Den engelska versionen Why me? A stolen childhood kom ut 2019 och är referenslitteratur på Forum för levande historia. Det är extra viktigt då regeringen dragit in information/utbildning om antisemitism


9. sep, 2022

Catch up this weekend 5 days challenge less stress, Swedish and English

Day 5 today live at 6 pm, Swedish time today. Summary of what we have done so far and explanation:
https://www.facebook.com/groups/588808836057174

Day 1 minority oppression, anti-Semitism, co-dependent pain and book Why is this happening to me? A stolen childhood

Day 2 narcissistic preoccupation and the book Love and Disconnections.

Day 3 autism and father’s reactions to his child with autism as well as the course Learning more skills in autism for dads and mums and the book Benjamins kosnt-this is how it goes to create.

Day 4 What is stress and examples of mini-hypnosis linked to breathing techniques and relaxation in the body.

Day 5 today summary and readings. Questions about the book Väsen and oracle cards I work with for it as well as offers for days 1, 2, 3, 4 and 5 and other things. Don’t forget to book 15 min of coaching to help you further individually with your stress management.

Suggestions for sessions, therapy by me for different days are: Day 1 If you have been exposed to similar and or have been in war or your parents have been in war, I can help you with a customized session on the subject in a group or individually check link to store I ahr at the end of this message. Day 2 Have you been in a relationship and have been oppressed, controlled, physically and or mentally there is a 7 week program with different steps to process this and a private facebook group with support see the link below. Relationship in love, family, colleagues, association, politics or other means also count. Day 3 If you have a child with autism, there is a course and book Learning more skills in autism for dads in mums and sessions I offer you to help your child in different movements in sporting activities. If you yourself have problems with stress, I offer various stress programs, sessions for you now. Also check the book Benjamins kost-this is how it went to creation. Benjamins fairytales and other books I have written about autism.Check links below. Day 4. Common stress reactions, check sessions on anxiety, sleep problems and sadness below. Day 5 check sessions on readings below and the book Vsäen. If you don’t have what you are looking for, perhaps I can help you with CBT, DBT, NLP or counseling in co-dependencies such as alcoholism, drugs, gambling, sex addiction, food addiction, couples therapy. I have also done research in special education and can coach there from the courses I mentioned. Something else? Question. You should also book a 15-minute conversation with me on how to proceed with your stress-hating. RESTRICTION: if you have a severe mental illness such as psychosis, schizophrenia, bipolar with heavy medication, you should not have hypnosis from me, talk to your doctor if you can have another therapy I mentioned instead. Please also leave contact information for dis such as name and email so I can more easily follow up with you. There are many to keep track of. Thank you.

https://www.facebook.com/groups/400064242238529

Dag 5 idag live kl 13 idag. Sammanfattning vad vi gjort hittills och förklaring:

Dag 1 minoritetsförtryck, antisemitismen, medberoende smärta och bok Varför händer det mig? En stulen barndom

Dag 2 narcissistisk förryck och boken Love and Disconnections.

Dag 3 autism och pappas reaktioner till sitt barn med autism samt kurs Learning more skills in autism for dads and mums och boken Benjamins konst-såhär går det till att skapa.

Dag4 Vad är stress samt minihypnos exempel kopplad till andningsteknik och avslappning i kroppen.

Dag 5 idag sammanfattning och readings .Frågor kring boken Väsen och orakelkort jag jobbar med till den samt erbjudanden till dag1,2,3,4 och 5 och annat. Glöm inte boka 15 min coachning för att hjälpa dig vidare individuellt med din stresshantering.

Förslag på sessioner,terapi av mig till olika dagar är:Dag 1 Om du varit utsatt för liknande och eller varit med i krig eller dina föräldrar varit med krig kan jag hjälpa dig ed anpassad session på ämnet i grupp eller individuellt kolla länk till butik jag ahr i slutet av detta meddelande.Dag 2 Har du varit i en relation och blivit förtryckt,kontrollerad, fysiskt och eller psykiskt finns ett 7 veckors program med olika steg att bearbeta detta och en privat facebookgrupp med stöd se länken nedan. Relation i kärlek, familj,kolleger,förening, politik eller annat sätt räknas också. Dag 3 Har du barn med autism finns kurs och bok Learning more skills in autism for dads in mums och sessioner jag erbjuder dig med att hjälpa ditt barn i olika rörelser i sportiga aktiviteter. Har du själv problem med stress erbjuder jag olika stressprogram, sessioner fr dig nu. Kolla också boken Benjamins kost-såhär gick det till att skap.Benjamins sagor och andra böcker jag skrivit om autism.Kolla länkar nedan. Dag 4. Vanliga stressreaktioner kolla sessioner om oro, sömnproblem och sorg nedan. Dag 5 kolla sessioner om readings nedan samt boken Väsen. Finns inte det du söker kanske jag kan hjälpa dig med KBT,DBT,NLP eller rådgivning i medberoende som alkoholism droger,spelberoende sexberoende,matberoende , parterapi .jag har också forskat i specialpedagogik och kan coacha där från kurserna jag nämnt. Något annat? Fråga. Du bör också boka 15 minuters samtal med mig hur du går vidare med din stresshantering. RESTRIKTION: har du svår psykisk sjukdom som psykos, schizofreni, bipolariet med tunga mediciner ska du inte ha hypnos av mig prata med din läkare om du kan ha annan terapi jag nämnt istället. Var snäll också lämna kontaktuppgifter till dis som namn och mail så jag lättare kan följa upp dig,då det är många att hålla reda på.Tack.

Two articles in a paper in Swedish:

Min artikel här: Jag kommer vara med på 5 folkfestivalen idag efter att jag sänd live på 5-dagars challengen mindre stress. Sedan hem och sända internationellt. För dig som missat vara med talar jag om : Dag 1 handlar om minoritets förtryck i Sverige, medberoende, och antisemitism, dag 2 om narcissistisk övergrepp (olika former) dag 3 om att leva med en person som har autism m m. Dag 4. Vad stress är och fler övningar. Dag 5 om readings och sammanfattning och hur vi går vidare med våra stressorer genom olika erbjudanden ja har som sessioner och böcker till rabatterade priser. https://dikko.nu/varfor-hander-det-mig-en-stulen-barndom/?fbclid=IwAR2qPcNvXRIF8nezkeDbfEkBhB8jvqIWAWEhjW9roJ6oEbAP2J9sBgWsYlY

Här är artikeln https://lnkd.in/dpgPXReq för dag 3 som kom idag. För dig som är med i 5 dagars challengen så är det Dag 3 om Autism video 1,2,3,4 .Kolla detta och Läs artikeln. Ni andra kan läsa artikeln.För sent att komma med i detta då jag har öppet i helgen för recap. Låt mig veta om du är intresserad av ämnet så kan jag göra challenge bara om autism!! Kolla specialerbjudanden jag har för dig som har barn med autism och för dig själv om stresshantering samt böckerna på Amazon. se. Träffa mig och köp böckerna direkt söndagen den 23:e augusti i Norra Bantorgets skolgård med Ödmanns sällskapets bokbord mellan kl 16 -18. https://lnkd.in/dm_7ET9V… och Love and Disconnections (bara ett fåtal) Jag hoppas jag kan swisha annars är det kontanter som gäller ( 200 kr) vuxna böcker) och 100 kr( barnbok).

[https://lnkd.in/deWxEdHV) For you having a child with autism.

https://lnkd.in/dBxMiNap… [https://lnkd.in/d8VxH7Cg) e-books and kindle unlimited for you to lend my books here if you have this service., printed paper books in some markets.

I offer you to work with your inner child.Please check the latest news on https://perl-lebov-its.com/contact/

I searched all over the world to heal my inner child. I danced, painted, wrote books. Now I also offer hypnosis, suggestion, regression to find your inner child and then related to fitting past life. A three session in this is possible. I also recommend you to work with narcisstic abuse a 7 week course together with my book Love and disconnections.suggestion . A good start is stress release in hypnosis.

Swedish: Fick just veta att jag kommer med i ett bokbord den 23:e augusti och kommer att sälja en del av Mina böcker från kl 16-18 genom Ödmanns sällskapet på Norra Latin skolgård i Stockholm! den 23:e augusti. Först till kvarn: Jag har inte stora mängder med mig då det är print-on-demand.Men kolla länken här: https://www.amazon.se/s?k=pia+lebsund&crid=2KB40R6OPJJ3P&sprefix=%2Caps%2C76&ref=nb_sb_ss_recent_1_0_recent och Love and Disconnections(bara ett fåtal) Jag hoppas jag kan swisha annars är det kontanter som gäller ( 200 kr) vuxna böcker) och 100 kr( barnbok).

One of the strongest healing for me was hypnosis in a suggestion and regression lead by #Dr Karen E Wells.I tried for many years to come to the core.By hypnosis coming in deeper level in my consciousness mind I could come back to the situation when my OCD started. For me I found it before in art therapy 2017 when my brother was born and my moms reactions.I will paste in that pic here. But now a deeper core came up.My mom and me in the kitchen watching the gas stove in fire because of diapers she had under it.The flames reached me on my eye level, and my mom was hysteric and I helped her to recover by taking in her feelings.So every time I am leaving my flat. I am watching my stove extra times.Yesterday I did not.Therefore, I will try to offer this deep therapy and need volunteers to try it out with me as I am learning it.You can check all licenses I already have in the area.Master hypnos therapy and almost the same in regression therapy and more.You can also read about all healing modalities I tried for decades in Why me?A stolen childhood and in Swedish Varför händer det mig? Also they way I danced and painted it out in five rhythms and my own healing method in my book Love and Disconnections.

Mom told me that when she came with her mother and little brother, a Nazi asked her how old she was. Grandma had instructed her to give a younger age so that she could be with the other children. But, like a flash from clear sky, my mother tugged at her cheeks and said she was older instead. Mom said she was seventeen, and Grandmother shook her arm, shouting.
Mom was in shock and ran and ran into the forest. (1) (2) See Inanna’s journey and the description of the myth for an understanding of the descent into the underworld and all the difficulties she faces. My mother was forced as a child into this descent, unaware what horrors would happen to her during the war. She survived, but her phases got stuck. She didn’t make it all the way out of the descent. The child was deprived of her innocence and trust. A large piece of my mother’s soul died in the concentration camp’s descent. She tried to heal by telling me about her trauma, but I was only four years old.Get new content delivered directly to your inbox.

Hur påverkar kriget i Ukraina dig? blir du stressad? Jag kommer snart kunna erbjuda stress hypnos för dig med dup avslappning med andningsövningar och för hela kroppen avslappning och guidad avslappning på en säker plats där du återhämtar dig från stress? Något för dig maila? info@piaalife.se

Blir du ledsen och det påminner om din eller dina föräldrars krigsupplevelse? Eller du känner sorg då någon har dött?Jag har redan spelad in en mp3 för sorgbearbetning. Jag väntar just nu på att få min licens i sorgbearbetning för hypnos.Jag är redan certifierad hypnosterapeut av dr Karen E Wells och med, i CTAA och har försäkring.

Lider du av PTSD? Jag kan hjälpa dig med rådgivning kring PTSD

Har du varit utsatt för sexuellt övergrepp? Jag kan hjälpa dig med rådgivning vad gäller detta.

Har du någon annan form av medberoende så kan jag hjälpa dig antingen med hypnos eller rådgivning?

Är du medborende och varit utsatt för narcisstiskt övergrepp i en relation, på jobbet eller på annat sätt kan jag hjälpa dig med ett sju veckors program att hela detta.

.Pia Lebsundhttps://limmud.se/na-speakers/pia-lebsund-2/Pia Lebsund – Limmud StockholmLIMMUD.SEPia Lebsund – Limmud StockholmVarför händer det mig? En stulen barndom” – Hur kan jag bli hjälpt?Pia Lebsund (alias Perl Lebovits) kommer att berätta om sin bok ”Varför händer det mig? En stulen barndom”, som är referenslitteratur på Forum för levande historia. Hon berättar också om olika terapiformer för personer med föräldrar som har överlevt koncentrationsläger. Förbered dig gärna genom att läsa på hemsidan https://perl-lebov-its.com/, men detta är inte ett krav för att tillgodogöra sig sessionen.—Pia Lebsund är författare, konstnär, visionär och komplementär terapeut. Hon vill hjälpa andra och tredje generationare med sina upplevelser från mamma eller pappas upplevelser från koncentrationsläger (mor och farföräldrars). ”Why me? A stolen childhood” är referenslitteratur på Forum för levande historia, och rekommenderas av terapeuter.Jag har precis deltagit i Öresunds limmud och ska snart till inspelning av min session inför e-limmud 16-21 november.Mitt program visas 21:a november kl 13.20-14.20.SE till att anmäla dig till Limmud i tid så du får en plats.Om du vill ha stöd att gå vidare med individuellt anpassad terapi så rekommenderar jag att du går till min hemsida https://perl-lebov-its.com/ och lyssnar på mina videoklipp. Har din mamma överlevt koncentrationsläger? Har din pappa överlevt koncentrationsläger? och går igenom de olika stadier jag rekommenderar och sedan mailar till mig info@piaalife.se samt att du utnyttjar kanonerbjudande på Varför händer det mig? En stulen childhood och Love and disconnections från den 15:e november på Amazon. 

Den kan köpas https://www.amazon.com/dp/918920719X/ref=sr_1_3?crid=36R090V1B5PDZ&keywords=pia+lebsund&qid=1644854688&sprefix=pia+lebsund%2Caps%2C162&sr=8-3 https://www.amazon.co.uk/dp/918920719X/ref=sr_1_21?crid=30KRE2DA2R1R4&keywords=pia+lebsund&qid=1644854752&sprefix=pia+lebsund%2Caps%2C73&sr=8-21 https://www.amazon.de/dp/918920719X/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HJCS9Y7BLU8V&keywords=pia+lebsund&qid=1644854809&sprefix=pia+lebsund%2Cspecialty-aps%2C70&sr=8-2 https://www.amazon.fr/dp/918920719X/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=GMIDC16TCHIB&keywords=pia+lebsund&qid=1644854879&sprefix=pia+lebsund%2Caps%2C120&sr=8-1mpanj startar den 26:e.Snart den 27e jan och förintelsedagens minne https://perl-lebov-its.com/ Boksläpp alla hjärtans dag.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är varfor-hander-det-mig-en-stulen-barndom-4-642x1024.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Memoirs-of-my-Mother-Laurencia-16-642x1024.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=w1fWJ3IPHO0https://www.amazon.com/Benjamins-konst-s%C3%A5h%C3%A4r-skapa-Swedish-ebook/dp/B09H7P59BH/ref=sr_1_7?crid=306TW24AN3WJX&keywords=pia+lebsund&qid=1641634640&sprefix=pia+lebsund%2Caps%2C152&sr=8-7

https://www.amazon.com/s?k=perl+lebovits&ref=nb_sb_noss_1

Titel

”Varför händer det mig? En stulen barndom” – Hur kan jag bli hjälpt?

SessionsbeskrivningPia Lebsund (alias Perl Lebovits) kommer att berätta om sin bok ”Varför händer det mig? En stulen barndom”, som är referenslitteratur på Forum för levande historia. Hon berättar också om olika terapiformer för personer med föräldrar som har överlevt koncentrationsläger. Förbered dig gärna genom att läsa på hemsidan https://perl-lebov-its.com/, men detta är inte ett krav för att tillgodogöra sig sessionen.

IMMUD.SEPia Lebsund – Limmud StockholmPia Lebsund (alias Perl Lebovits) kommer att berätta om sin bok ”Varför händer det mig? En stulen barndom”, som är referenslitteratur på Forum för levande historia. Hon berättar också om olika terapiformer för personer med föräldrar som har överlevt koncentrationsläger.

  • AktivPia LebsundPrePrel SCHEMA FÖR eLimmud 2021 16-21 november 2021. Den 21:a november kl 13.20-14.20 kommer mitt inspelade program visas genom Limmud elearning för dig som betalt för Limmud programmet.

13.20-14.20“Varför händer det mig? En stulen barndom” Hur kan jag bli hjälpt? Pia Lebsund Tiden är ändrad på Limmud preltiden var kl 19.Observera!!!!! den 21:a november!!!!!!

Förbered dig gärna genom att läsa på hemsidan https://perl-lebov-its.com/https://www.amazon.com/Varf…/dp/B09798QD8G/ref=sr_1_15…https://www.amazon.com/Love…/dp/B09FJ16FQM/ref=sr_1_14…Bok 1. Varför händer det mig? En stulen barndom Bok 2. Love and disconnectionsLänkar till amazon.com ovan.

%d bloggers like this: